Hur näringsekologi kan påvisa samband mellan älgens hälsa och landskapets foder

Ett forskningsprojekt som genom att kombinera viltekologi, veterinärmedicin, GIS och skogsskötsel ska öka kunskaperna om stödutfodringens effekt på älgarnas hälsa.