Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen

Naturvårdsverket finansierar tre forskningsprojekt som ska identifiera olika sätt att följa upp hur samhällsomställningar påverkar miljömålen.