Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som undersöker hur motiverande samtal kan förbättra företagens miljöbeteende.