Havets gröna infrastruktur

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som kartlägger viktiga livsmiljöer i havet.