Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE)

Forskningsprogrammet PRINCE (Policy- relevant indicators for national consumption and environment) ska göra det möjligt att övervaka hur konsumtionsvaror som säljs i Sverige påverkar miljön.