Finansiering av forskning

Naturvårdsverket finansierar forskning inom ett flertal områden med koppling till Sveriges miljö.