Internationellt arbete med ekosystemtjänster

Under de senaste åren har ekosystemtjänsternas betydelse för människans överlevnad uppmärksammats i flera internationella sammanhang. Naturvårdsverket arbetar både inom Sverige och internationellt för en mer hållbar utveckling där ekosystemtjänster tas med i samhällsplaneringen.