Vad är genomförandestöd?

En viktig del av Parisavtalet är att rika länder ska mobilisera och leverera stöd till utvecklingsländer för att hjälpa dem i deras klimatarbete. Det kan till exempel innebära finansiellt stöd samt stöd till tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad som kan bidra till minskade utsläpp.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Joel Bengtsson