Hur går det globala klimatarbetet?

Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) räcker målen för utsläppsminskningar som länderna har kommunicerat i sina nationellt fastställda klimatplaner inte till för att klara målen i Parisavtalet.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Joel Bengtsson