Klimatkonventionen

Klimatkonventionen är ett ramverk för åtgärder för att förhindra klimatförändringarna. Överenskommelsen godkändes 1992 av 195 parter (194 stater samt Europeiska unionen) och trädde i kraft 1994.