Minska användningen och påverkan av farliga ämnen

Sverige samordnar aktiviter och arbete med farliga ämnen runt Östersjön inom ramen för EU:s Strategi för Östersjöregionen. Det är ett prioriterat område i strategin (Priority Area Hazards) som handlar om att minska användningen och motverka skadliga effekter av farliga ämnen i Östersjöregionen. Arbetet sker i samarbete med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten.