Internationell satsning på hållbar konsumtion och produktion (10YFP)

FN leder genomförandet av det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion- och produktion. Ramverket kallas 10YFP och Naturvårdsverket är så kallad fokalpunkt i Sverige och ska inspirera till handling genom att öka medvetenheten om behovet att ställa om och sprida goda exempel.