One Planet Network – globalt partnerskap för hållbar konsumtion och produktion

Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt i One Planet Network. Det innebär att vi ska inspirera till handling genom att dela kunskap erfarenheter och goda exempel om svenska strategier, styrmedel och åtgärder för att ställa om till hållbar konsumtion och produktion.