Färdplan för ett resurseffektivt Europa

Resurseffektivitet är ett av sju flaggskepp inom EU:s tillväxtstrategi "EU 2020". Området har stor betydelse för livskvalitet och konkurrenskraft i Europa. EU-kommissionens "Färdplanen för ett resurseffektivt Europa" beskriver hur arbetet för resurseffektivitet ska gå till. Naturvårdsverkets har ansvar för genomförandet av vissa delar.