LIFE från tidigare år

Svenska ansökningar till EU-fonden LIFE har varit framgångsrika i förhållande till EU:s preliminära nationella fördelning.