Reglering av invasiva främmande arter inom EU

EU-kommissionen har stöd av en speciell kommitté när det gäller invasiva främmande arter. Naturvårdsverket deltar i kommittéarbetet som suppleant till Havs- och vattenmyndigheten som har en ordinarie medlem.