Innovation – en ny kraft i Naturvårdsverkets miljöarbete

Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen. Nya samverkansformer kommer att krävas. Vi bjuder in industri, forskare och myndigheter och blickar både bakåt och framåt. Delta gärna också i efterföljande workshop. Vad tycker du behövs i framtidens miljöinnovationsarbete?

Sidan senast uppdaterad: 19 juni 2017