Skypemöte om uppföljning av art- och habitatdirektivet, Artikel 17 och Prioritised Action Framework (PAF)

Naturvårdsverket bjuder in skogliga aktörer till ett Skypemöte om uppföljning av art- och habitatdirektivet, Artikel 17 och Prioritised Action Framework (PAF).

Sidan senast uppdaterad: 7 november 2018