Seminarium och utbildning om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till ett seminarium om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Sidan senast uppdaterad: 25 oktober 2016