Finns det PFAS i er kommun?

Naturvårdsverket bjuder in till seminarium med genomgång av uppdraget gällande inventering och riskbedömning av samtliga platser i Sverige där brandskum med innehåll av högfluorerande ämnen (PFAS) hanterats.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2020