Miljöövervakning –Samverkansmöte den 26 september 2017

I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnar Naturvårdsverket den 26 september, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, en samverkansträff i Tranås. En separat inbjudan går ut till bl.a. miljöövervakningssamordnarna på Länsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 24 maj 2017