Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande i odlingslandskapet är vi många aktörer som behöver samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar dessa frågor.

Sidan senast uppdaterad: 30 december 2019