Möte med länsstyrelserna om arbetet med invasiva främmande arter (Malmö)

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till planerings- och samverkansmöte om det kommande arbetet med invasiva främmande arter

Sidan senast uppdaterad: 21 september 2018