Miljöbalksdagarna 23-24 mars 2017

Årets tema – verktyg för hållbar samhällsutveckling – har inspirerat till ett spännande program där miljöbalkens samhällsutvecklande potential står i fokus.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2016