Livsmedelsforum 2017- så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden. Sektorn påverkas av konsumtionsförändringar, klimatförändringar, hälsoutmaningar samtidigt som den behöver förhålla sig till exempelvis ny viktig forskning, globala hållbarhetsmål och landsbygdskommitténs betänkande.

Sidan senast uppdaterad: 7 juni 2017