Länsstyrelseturné: bidrag för marksanering inför bostadsbyggande

Under april och maj kommer handläggare från Naturvårdsverket att besöka länsstyrelser i sju län för att berätta om det bidrag som finns att söka om man vill sanera förorenad mark för att kunna bygga bostäder.