Biologisk mångfald och samhällsutvecklingen – vägar framåt!

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 har IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterat fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2018Sidansvarig: Maria Larsson