Konferens: Regionalisering och prioritering av åtgärder inom våtmarker, sötvatten och skog - genomförande av planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 åren 2021–2027

Anmälan är nu öppen till Naturvårdsverkets digitala konferens inom Grip on Life den 11–12 november.

Sidan senast uppdaterad: 5 oktober 2020