Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling

Vi lyfter landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas. Var står vi i dag och hur går vi vidare?

Sidan senast uppdaterad: 14 maj 2018Sidansvarig: Maria Larsson