Konferens - EU-nätverk för miljörelaterad hälsa

Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU initierades 2008 en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH i syfte att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet.

Sidan senast uppdaterad: 17 mars 2020