Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Välkommen till ett seminarium om FNs panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) och om arbetet som bedrivs i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 15 maj 2017Sidansvarig: Maria Larsson