Hack for Sweden 2017

Helgen den 11-12 mars 2017 är Naturvårdsverket för fjärde gången med och arrangerar Hack for Sweden. Tävlingen är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Den första tävlingen hölls i mars 2014.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2016