Grundutbildning inom varumärket Sveriges nationalparker

Utbildningen ger deltagaren grunderna i varumärket Sveriges nationalparker, hur man ska gå till väga för att börja genomförandet och vad man behöver tänka på för att hålla arbetet levande. Var hittar jag grundläggande dokument och vilken manual är till för vad?

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020Sidansvarig: Evelina Selander