Utbildning och workshops om ny handbok för Natura 2000-prövningar

I mars erbjuder Naturvårdsverket två utbildningsdagar kring den nya Natura 2000-handboken med syftet att ge fördjupad kunskap om tillämpningar och praxis i Natura 2000-prövningar.

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2018