Grön infrastruktur och strategiskt fysisk planering

Naturvårdsverket välkomnar till ett inspirerande webbseminarium om grön infrastruktur och dess koppling till strategisk fysisk planering.

Sidan senast uppdaterad: 8 september 2020