Viltförvaltarkonferens 2018

Den 13-15 november arrangerades Viltförvaltarkonferensen 2018. Årets konferens hade ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelser. Forskningen var en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2019