Dokumentation från seminarium om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arrangerade i Malmö den 31 januari och i Stockholm den 7 februari 2017 seminarium om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2018Sidansvarig: Emil Jansson