Dokumentation från seminarium om EU:s miljöavtryck

Den 10 september hölls ett seminarium om EU:s miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF). Seminariet arrangerades av Jernkontoret, Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket.