Dokumentation från seminariet Hoten mot världens ekosystem - Hur vänder vi den negativa trenden?

Seminariet syftade till att informera om FNs panel för biologisk mångfald (IPBES) och arbetet som bedrivs i Sverige. Under dagen presenterades resultatet från de första IPBES-rapporterna och arbetet med det Nordiska kustzonsprojektet. Här kan du ta del av dokumentation från konferensen.

Sidan senast uppdaterad: 5 november 2018Sidansvarig: Cecilia Lindblad