Dokumentation från fördjupningskurs Natura 2000 befintliga verksamheter

Inspelning och presentation från webbinariekursen om tillståndsprövningar i befintliga verksamheter som hölls den 22 februari.

Sidan senast uppdaterad: 2 januari 2019