Dokumentation från Klimatklivskonferens 2017

Den 30 augusti träffades vi som arbetar med Klimatklivet för att gemensamt förbereda höstens arbete med lokala klimatåtgärder. Här kan du ta del av dokumentation från konferensen.