Dokumentation från Klimatforum 2019

Klimatforum 2019 ägde rum den 15 mars och samlade närmare 600 personer på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Årets tema var "Från strategi till verklighet", och det omfattande programmet gav både svar på vilka utmaningar vi står inför, och vägar framåt för att lösa dem.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2020