Dokumentation från Forskningsdagen 2019

Miljöforskningsanslaget används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete. Under dagen presenterades de aktuella forskningssatsningarna i två sessioner. Session 1 handlade om miljö, landskap och lagstiftning och session 2 om hållbart samhälle.

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2019Sidansvarig: Cecilia Lindblad