Dokumentation från Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Samhället, konsumenterna och näringslivet behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

Sidan senast uppdaterad: 14 november 2017