Dialogformer mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och andra förvaltare av skyddade områden

Naturvårdsverket har en ambition om en närmare dialog och samverkan med de som arbetar med förvaltning av skyddade naturområden. Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar och tar emot synpunkter på Naturvårdsverkets planering och upplägg för fortsatt arbete med dialog genom olika samverkansformer.

Sidan senast uppdaterad: 22 februari 2021