Branschmöte för importörer och exportörer av avfall

Naturvårdsverket bjuder in till ett branschmöte om gränsöverskridande avfallstransporter, för importörer och exportörer av avfall. Branschmötet sker digitalt.