Åtgärder för ekosystemtjänster inom transportinfrastruktur

Naturvårdsverket och Trafikverket bjuder in till webbinarium som visar hur miljöåtgärder inom befintlig transportinfrastruktur kan främja grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Sidan senast uppdaterad: 11 januari 2021