Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 16 mars 2021

Kommande händelser

 • Webbinarium: Hållbar plastanvändning i byggsektorn

  Plast är på många sätt ett bra material, som skapar många nyttor i exempelvis byggnader. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar. Byggsektorn står för drygt 20 procent av plastanvändningen i Sverige. Det innebär att byggsektorn har betydande potential att bidra till en hållbar plastanvändning.

 • Instagramkontot för Sveriges nationalparker

  Erfarenhetsutbyte i arbetet med Instagramkontot för Sveriges nationalparker. Webbinariet vänder sig till nationalparksförvaltare och kommunikatörer som ansvarar för instagramkontot @sveriges_nationalparker. Vi vänder oss både till er som redan är igång och er som ligger i startgroparna.

 • Webbinarium: Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?

  Allt fler länder lämnar in uppdaterade nationella klimatplaner (NDC:er) inför COP26 i Glasgow i november 2021. I dessa anger länderna sina nationella åtaganden de närmsta åren för att bidra till Parisavtalets mål. Vad står det egentligen i planerna och hur långt räcker de?

 • Webbinarium: Vägen framåt för EU ETS

  Priset på utsläppsrätter är högre än någonsin och har gjort utsläppshandeln till ett av EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen. Hur ser den fortsatta utvecklingen ut? Lyssna till olika experter som ger sin bild av vägen framåt för EU ETS, den förväntade prisutvecklingen, och vad som händer i övriga världen inom detta område.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att öka samverkan om bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande i odlingslandskapet bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium för att gemensamt informera om och diskutera dessa frågor.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning

  Den 27 april 2021 håller Naturvårdsverkets en digital konferens om hälsorelaterad miljöövervakning. Mötet syftar till att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.