Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 03 februari 2021

Kommande händelser

 • Webbinarium Klimat- och sårbarhetsanalys skyddade områden

  2020 gjorde Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Norrbottens ett arbete om att genomföra klimat- och sårbarhetsanalyser över värden inom skyddade områden. Det här webbinaret presenterar metoder och erfarenheter från det arbetet.

 • Webbinarium om produktval och substitution av kemikalier

  Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum planerar för ett nytt webbinarium om produktval och substitution av kemikalier. Webbinariet är en uppföljning på ett seminarium som arrangerades i maj 2019. Även detta webbinarium riktar sig till handläggare på länsstyrelser.

 • Webbinarium: Guide till hållbar plastanvändning

  Webbinariet vänder sig till såväl dig som tillverkar eller designar produkter som helt eller delvis består av plast, som dig som säljer eller köper in sådana.

 • Webbinarium: Skyddade områden – inmätning och planering av gränser

  Naturvårdsverket bjuder in till ett webbinarium för att presentera och diskutera arbetssätt och målbild kopplat till planering av gränser för skyddade områden och inmätningen av dessa. Vi kommer att presentera tips och exempel kring vad som är viktigt att tänka på när det gäller planeringen av gränser för skyddade områden.

 • Webbinarium: Hållbar plastanvändning i byggsektorn

  Plast är på många sätt ett bra material, som skapar många nyttor i exempelvis byggnader. Men dagens produktion och användning av plast innebär också stora utmaningar. Byggsektorn står för drygt 20 procent av plastanvändningen i Sverige. Det innebär att byggsektorn har betydande potential att bidra till en hållbar plastanvändning.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att öka samverkan om bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande i odlingslandskapet bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium för att gemensamt informera om och diskutera dessa frågor.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning

  Den 27 april 2021 håller Naturvårdsverkets en digital konferens om hälsorelaterad miljöövervakning. Mötet syftar till att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.