Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 18 november 2020

 • En effektiv framtida hantering av förorenade sediment

  Hur kan vi gemensamt bidra till en effektiv framtida hantering av förorenade sediment? Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment vill vi skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv hantering. Därför anordnar vi detta seminarium och bjuder in dig som på ett eller annat sätt är involverad i arbetet för åtgärder av förorenade sediment.

Kommande händelser

 • MKB-dagen 2020

  Välkommen till årets MKB-dag som sker i digitalt format.

 • Webbinarium om digitala kartunderlag om lövskog

  I december arrangerar SLU Miljöanalys och Naturvårdsverket ett webbinarium med tillhörande digital workshop med fokus på heltäckande underlag om lövträd/lövskog och hur dessa kan nyttjas inom arbetet med grön infrastruktur.

 • DNA-konferens 2020

  Välkommen till två inspirerande dagar om DNA-metodik i miljöarbetet. Den 8-9 december 2020 bjuder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten in till en digital nordisk konferens. Inbjudan och information om anmälan kommer inom kort.

 • Mobilitetsplan i Gent för minskad biltrafik - webbinarium om transporteffektivare stadsplanering för minskad biltrafik

  Filip Watteeuw, deputy Mayor for mobility and public space, i den belgiska staden Gent, med 260 000 invånare, berättar om stadens mobilitetsplan. Planen innebär en omfördelning av gatuutrymmet, med minskad biltrafik till förmån för gående, cyklister, kollektivtrafik och en mer levande stadsmiljö. Webbinariet hålls på engelska.

 • Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätt

  Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om så ofta. Det är dags att prata om den och öka kunskapen och medvetenheten. Friluftslivet är i snabb utveckling. Pandemin förändrar vanor och resmönster. Nya grupper vill uppleva naturen och det finns ett ökat intresse för friluftsliv, natur och hälsa. Satsningar som Friluftslivets år 2021 strävar efter att bredda friluftslivet.