Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 22 september 2020

Kommande händelser

 • Webbinarium: Hållbar plastanvändning i kommunen

  Ta del av kunskap och erfarenheter. Få översikt över vad som är på gång. Dela dina tankar om behov framåt. Välkommen på webbinarium den 23 september!

 • Naturvårdskonferensen 2020

  Välkommen till en digital Naturvårdskonferens 24-25 september.

 • Miljöledning i staten 2020

  En förmiddag om miljöledningsarbete i statliga myndigheter. Ta del av erfarenheter och inspireras. Få en översikt över vad som är på gång. Välkommen på webbsänd konferens den 1 oktober 2020!

 • Dialog för naturvård, grundkurs

  Nu kan du som jobbar med naturvård delta i utbildningar och andra aktiviteter kring dialog för naturvård. Tanken är att stärka naturvårdsarbetet genom att öka dialogkompetensen hos medarbetare och organisationer. Temat för grundkursen är Dialoginriktat arbetssätt och konflikthantering.

 • Multiple exposures in equity and environmental health

  Multiple exposures in equity and environmental health – an integrated approach for sustainable development. The Public Health Agency of Sweden and the Swedish Environmental Protection Agency jointly welcome you to a digital event broadcasting the 2020 ERA-ENVHEALTH Open Conference.

 • Dialog för naturvård, fortsättningskurs

  Nu kan du som jobbar med naturvård delta i utbildningar och andra aktiviteter kring dialog för naturvård. Tanken är att stärka naturvårdsarbetet genom att öka dialogkompetensen hos medarbetare och organisationer. Temat för fortsättningskursen är Metodkompetens för dialog och konflikthantering.

 • Finns det PFAS i er kommun?

  Naturvårdsverket bjuder in till seminarium med genomgång av uppdraget gällande inventering och riskbedömning av samtliga platser i Sverige där brandskum med innehåll av högfluorerande ämnen (PFAS) hanterats.